Nieuws paginaIn de nieuwsrubriek kun je een onbeperkt aantal nieuwsberichten plaatsen. Het kenmerkende van een nieuwsbericht is dat je per bericht kunt aangeven hoe lang het op de website zichtbaar moet blijven. 'Oude berichten' blijven desgewenst zichtbaar in het nieuwsarchief.

Je kunt de nieuwsrubriek voor verschillende doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld als activiteiten-kalender of voor je eigen column.

Deze module zit standaard bij je Maakum website.